Ajateenijate toetused tõusevad

Ajateenijate toetused tõusevad

Kaitseministeeriumi pressiteade

Valitsus kinnitas tänasel istungil määrusemuudatuse, millega suurendatakse ajateenijate igakuiseid toetuseid, samuti tunnustatakse senisest suurema toetusega jaoülematena pikemat teenistust läbivaid ajateenijaid.

1. jaanuarist jõustuva määruse alusel hakkavad kõik ajateenijad alates teenistuse algusest saama igakuiselt 100 eurost toetust senise 75 euro asemel. Ajateenistuse esimese kaheksa kuu käigus kaprali austame välja teeninud ajateenijate toetus suureneb seniselt 105-lt eurolt 125 euroni kuus.

Samuti muudetakse ajateenistuse käigus nooremallohvitseridest jaoülemate igakuise toetuse maksmise korda. Kui seni hakati jaoülematele suurendatud, 175-200 eurost toetust maksma alles teenistuse üheksandast kuust alates, siis edaspidi hakkavad nad 175-200 eurost toetust saama juba kohe pärast nooremallohvitseri auastme saamist ehk alates teenistuse viiendast või kuuendast kuust.

Ajateenija toetuse eesmärk on katta ajateenija igapäevaseid kulutusi hügieenitarvetele, sidekuludele lähedastega, vaba aja veetmisele väeosa sõdurikodus ning transpordile, kui ajateenija on lubatud väljaloale.

Eelnõu rakendamise kulud kaetakse kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest. Uute toetuste rakendamise kuluks on planeeritud aastas 275 000 eurot. 2015. aasta kaitseväe eelarve kavandisse on planeeritud ajateenijate toetuste maksmiseks 3 455 000 eurot, mis sisaldab toetuste suurenemise kulusid.

Lisainfo:
Artur Jugaste
Kaitseministeeriumi pressiesindaja
Tel 5854 0355
artur.jugaste@kaitseministeerium.ee

Viimati uuendatud: 28/08/2014