Kuu arhiiv: veebruar 2021

Ajateenijate ning ajateenija lapsetoetus tõusevad

Valitsus kiitis heaks Vabariigi Valitsuse määruse muudatuse ajateenija ning ajateenija-asendusteenistuja lapse toetuse tõstmiseks, vastavalt 115 ning 900 eurole kuus. „Ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse suurendamine toetab laste hakkamasaamist ja esmaste vajaduste rahuldamist ajal, mil üks leibkonna sissetuleku saaja täidab riiklikku kohustust,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet. Seni kehtinud ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse suuruse, mis on […]

Viimati uuendatud: 25/02/2021

Veebruaris asus teenistusse 414 noort

​1. veebruaril asus ajateenistusse 414 noort, sh 6 naist, kes jagunesid üksuste vahel nii: 1. jalaväebrigaad: 134 2. jalaväebrigaad: 48 mereväe laevastik: 32 toetuse väejuhatus: 27 küberväejuhatus: 45 sõjaväepolitsei: 128 Suurem osa teenistust alustanud noortest on keskhariduse ja juhilubadega. Veebruaris alanud teenistus vältab 11 kuud ning selle raames koolitatakse välja autojuhid ja tulevased sõjaväelised juhid.

Viimati uuendatud: 11/02/2021

Kaitseressursside Amet eraldas riigikaitseõpetusele 600 153 eurot

​Kaitseressursside Amet jagas koolidele riigikaitseõpetuse läbiviimiseks toetuseid 600 153 euro ulatuses. Rahastati peamiselt laagrite ja õppekäikude korraldamist. Laagritele eraldati 465 283 eurot, õppekäikudeks 132 500 eurot ning õppevahendite ostmiseks 2 370 eurot. Kokku said toetustest tuge 133 kooli. „Eelmisel aastal katsime suuresti koolide õppevahenditega seotud vajadused. Tänu sellele oli meil nüüd võimalus keskenduda laagrite ja […]

Viimati uuendatud: 13/10/2022