Kuu arhiiv: jaanuar 2019

Teenistusse asus 411 noort

Aasta alguses alustas teenistust kokku 411 noort, nende hulgas 5 neidu. Kõige rohkem noori läbib 11-kuulise teenistuse seekord sõjaväepolitseis. Arvukalt noormehi asus teenima ka 1. jalaväebrigaadi üksustes, toetuse väejuhatuses, 2. jalaväebrigaadis, mereväes ning staabi- ja sidepataljonis. Enamik noori on keskharidusega, veidi vähem on kõrgharidusega noormehi. Suurel osal teenistust alustanutest on B-kategooria juhiluba. Omal algatusel otsustas […]

Viimati uuendatud: 11/01/2019