Kuu arhiiv: oktoober 2011

Ajateenistusse kutsumine 2011 oktoobris

Ajateenistusse asus sel nädalal 1262 noormeest Käesoleva nädala ajateenistusse kutsumine on lõppenud ja ajateenistuskohustuse täitmist alustas 1262 noormeest, kellest 321 avaldasid ise soovi vabatahtlikult ajateenistusse asuda. Teenistust alustanud ajateenijad, kellest järgneva 8 kuu jooksul koolitatakse valdavalt üksuste reakoosseis, asusid ajateenistusse Staabi- ja sidepataljoni, Vahipataljoni, Kuperjanovi jalaväepataljoni, Viru jalaväepataljoni, Õhutõrjepataljoni, Suurtükiväepataljoni, Pioneeripataljoni ja Logistikapataljoni. Kokku on […]

Viimati uuendatud: 06/10/2011