Kuu arhiiv: juuli 2011

Ajateenistusse kutsumine 2011 suvel

LÕPPENUD AJATEENISTUSSE KUTSUMIST ISELOOMUSTAB NOORMEESTE KÕRGE KAITSETAHE

Käesoleva nädala ajateenistusse kutsumine on edukalt lõppenud ning ajateenistuskohustuse täitmist alustas 1742 kutsealust.

Kaitseressursside Amet märgib positiivselt, et ajateenistusse mitteilmujate arv oli seekordsel ajateenistusse kutsumisel varasemate aastatega võrreldes madalaim, ajateenistusse jättis ilmumata vaid 2,5%. Võrdluseks: aastal 2008. oli ajateenistusse mitteilmujate protsent 7,2, 2009. aasta suvisel ajateenistusse kutsumisel 4 ning 2010. aasta suvel 3,3.

Kaitseressursside Ameti peadirektori Kairi Rikko väitel näitab ajateenistusse mitteilmujate vähenemine kutsealuste kõrget kaitsetahet. Hea meel on tõdeda, et nagu Eesti avalikus arvamuses tervikuna, nii ka kutsealuste ja reservväelaste seas läbi viidud uuringud kinnitavad toetust ajateenistusele.

Viimati uuendatud: 07/07/2011