Kuu arhiiv: juuni 2010

Ajateenistusse asumise aasta valimine üliõpilasena 2011. aastal

ÄRA UNUSTA AJATEENISTUST! KUTSEALUNE, KES SA OMANDASID KESKHARIDUSE
2012. AASTAL JA JÄTKAD ÕPINGUID EESTI KÕRGKOOLIS

Kutsealusel, kes omandas keskhariduse 2011. aastal ja asub sügisest omandama kõrgharidust Eesti kõrgkoolis, mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom, on võimalus teatada Kaitseressursside Ametile kirjalikult hiljemalt käesoleva aasta 15. septembriks kalendriaasta, millal ta kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates soovib asuda ajateenistuskohustust täitma.

Viimati uuendatud: 28/06/2010