Kuu arhiiv: august 2005

Tööd alustab Kaitseressursside Amet

1.augustil 2005.a jõustuvad seadusemuudatused, mille alusel Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsenud hallatavad riigiasutused Põhja Riigikaitseosakond, Lõuna Riigikaitseosakond, Lääne Riigikaitseosakond ja Kirde Riigikaitseosakond on ümber korraldatud Kaitseressursside Ametiks.

Viimati uuendatud: 03/08/2005